Cyklist havde ikke bevist, at hendes styrt på cykel skyldtes bils "påvirkning"

Retten på Frederiksbergs dom af 13/3/2018

Date published

19/04/2018

Services

Sectors

Locations

Retten på Frederiksbergs dom af 13/3/2018 — Cyklist havde ikke bevist, at hendes styrt på cykel skyldtes bils "påvirkning"

Skadelidte havde fremsat krav om erstatning, da hun mente, at en bilist havde været årsag til hendes styrt på cykel den 9. september 2015. Skadelidte gjorde gældende, at styrtet skyldes, at hun var blevet presset mod kantstenen af bilisten. Bilistens ansvarsforsikringsselskab afviste erstatningsansvaret både efter FÆL §§ 101 og 102.

Bilisten og skadelidte var enige om, at der ikke havde været sammenstød mellem bilen og skadelidte, og at bilisten kørte i venstre side af vejen for at passere noget byggeaffald i højre side af vejen. Herudover var der enighed om, at der var hajtænder på [vej] ved udkørsel til [vej2]. Der var mellem bilisten og cyklisten uenighed omkring de nærmere omstændigheder og årsagen til styrtet.

Skadelidte forklarede, at hun kom fra [vej] og drejede til højre ad [vej2]. Da hun havde kørt et stykke ad [vej2] kom bilisten, der kørte midt ude på vejen. Skadelidte kunne mærke, da bilisten passerede hende, og hun blev presset ind i kantstenen, hvorfor hun væltede. Skadelidte forklarede endvidere, at bilisten havde talt i mobiltelefon under kørslen.

Bilisten forklarede, at hun kørte ad [vej2], da hun bemærkede en bunke byggeaffald i højre side af vejen. Hun trak derfor over i venstre banehalvdel ca. 30 meter før byggeaffaldet. Hun kørte ca. 20 km/t. Da hun passerede [vej], så hun en cyklist på [vej]. Cyklisten kørte ud på [vej2] uden at stoppe, selvom der var hajtænder, og hun så i bakspejlet, at cyklisten væltede, da hun havde kørt 50-100 meter. Bilisten forklarede endvidere, at hun havde talte i mobil via hendes håndfri sæt.

Retten frifandt forsikringsselskabet. Retten lagde herved til grund, at der ikke skete nogen påkørsel af skadelidte, før hun væltede på sin cykel. Retten lagde endvidere vægt på, at der var afgivet uoverensstemmende forklaringer om, hvad der var årsagen til, at skadelidte væltede på sin cykel, og da der ikke var fremkommet oplysninger i sagen, der støttede den ene forklaring frem for den anden forklaring, var skadelidtes bevisbyrde for, at hendes styrt skyldtes bilistens/køretøjets forhold, ikke løftet. Retten fandt endvidere, at det ikke var godtgjort, at bilisten ved sin kørsel i øvrigt havde handlet på en ansvarspådragende måde, der var skyld i, at skadelidte væltede, hvorfor der ikke var grundlag for pålægge et ansvar efter FÆL § 102. Indholdet af skadelidtes og bilistens e-mailkorrespondance ikke kunne føre til en ændret vurdering. (Der må henvises til SMS-korrespondancen, idet der ikke var mailkorrespondance mellem parterne).

Læs dommen her:

Sagen er for forsikringsselskabet ført af adv.fm. Pia Skotte Winsløw

Med venlig hilsen / Kind regards,

 
Pia Skotte Winsløw
Advokatfuldmægtig / Junior Attorney

Kennedys

T + 45 3373 7000
D +45 3373 7030
M+ 45 2812 8351

www.kennedyslaw.com