Nyt om kompetencekrav til uafhængige forsikringsformidlere

Nye kompetence- og uddannelseskrav til forsikringsformidlere og ansatte i forsikringsselskaber og hos forsikringsmæglere træder i kraft

Kompetencekrav til uafhængige forsikringsmæglere

Med den ”nye” lov om forsikringsformidling fra 2018 trådte også en række nye kompetence- og uddannelseskrav til forsikringsformidlere og ansatte i forsikrings-selskaber og hos forsikringsmæglere i kraft.

Kun ca. et år efter den seneste kompetencebekendtgørelse udgiver Finanstilsynet nu en ny bekendtgørelse om kompetencekrav. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Til beroligelse indeholder den nye bekendtgørelse dog ikke væsentligt nyt, men ud-fylder alene det ”hul”, der var i forhold til visse medarbejdere hos de uafhængige forsikringsmæglere. Den tidligere bekendtgørelse fastlagde kravene for medarbej-derne der har direkte kundekontakt og f.eks. gennemfører udbud på vegne af stør-re forsikringskunder. Den nye bekendtgørelse inkluderer også de medarbejdere, der ikke er ansvarlige for f.eks. udbud, men har mere administrative opgaver. Det kan f.eks. være assistenter, kundesupportere eller kundekoordinatorer. Disse ansatte skal have en grundlæggende viden om lov om forsikringsformidling og særligt kra-vet om uafhængighed Derudover skal de have viden om mæglerens forpligtelse til alene at varetage kundens interesser.

Den nye bekendtgørelse indeholder en overgangsregel. Ansatte omfatte af bekendt-gørelsen kan fortsætte med at arbejde indenfor deres arbejdsområder, hvis blot de senest den 1. oktober 2022 består en efteruddannelsesprøve.

Alle andre forsikringsmedarbejdere skal have deres efteruddannelsesprøve på plads inden 1. oktober 2021.

Hvis du ønsker at læse mere om kompetencebekendtgørelsen, så læs mit forrige indlæg om kompetencekrav til forsikringsmedarbejdere.